Nahoru

Ceník odvozu odpadu

 

Druh odpadu Cena celkem v Kč

3m3 netříděná suť 3.000,-

3m3 odpad do 1 t 2.600,-

3m3 odpad nad 1 t 3.200,- 

5m3 odpad zvýšený 3.700,-
9m3 odpad velký 4.900,-

9m3 odpad roští, listí,větve, bio odpad 4.000,-